ZO ČZS Sušovice

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slušovice

Adresa: Školní 632, 763  15 Slušovice

Výbor ZO:

  • Předseda:   Ing.Jiří Buriánek
  • Tajemník:    Ladislav Koblížek
  • Finanč. hospodář:  Pavel Drápal
  • Správce areálu:  Milan Fenyk

Kontrolní komise:

  • Předseda:  Ing. Libuše Freundová

Aktuálně:

VI. Setkání slušovických spolků 18. 8. 2018 v areálu Českého svazu chovatelů

Výsledky koštu slivovice – rok 2018

Vyznamenaní a ocenění

 

Pracovníci zajišťující zpracování ovoce:

Vaření povidel : Ing. Jiří Buriánek, mob. 777 917 283
Sušení ovoce : Vladimír Červenka, mob. 733 575 751
Moštování : Pavel Drápal, mob. 734 743 636 – čtvrtky, pátky
Pavel Buriánek, mob. 777 917 282 – soboty
Pálení kvasů : Pavel Sedláček, mob.   776 209 094
Oldřich Gargulák. mob. 731 987 248
Petr Dolanský, mob. 777 555 312

Informace zájemcům o zpracování ovoce:

Vaření povidel. K dispozici je el.pasírka a 2 kotle o obsahu á. 80 lt. Pojmou až 150 kg ovoce/švestky,hrušky-šrotované/. Zájemce zajistí vlastní ovoce – mačkání a šrotování je zajištěno ve vařírně, dále palivové dřevo štíp.krátké do kotlů a přítomnost 1 osoby po celou dobu vaření, přikládání a pomoc při pasírování a vyčištění kotlů. Doba vaření je cca 10hod. V plné sezóně se vaří 2 kotle den-6.oo-16.oo hod. a dva v noci 17.oo-04.oo hod. ráno příštího dne. Hotový produkt si zákazník odváží ve vlastních nádobách.

Sušení ovoce. K dispozici je bubnová sušárna s 24 ks lísek. Jednorázová kapacita je asi 300 kg. ovoce. Zájemce dodá celé nebo upravené ovoce dle pokynů pracovníka ZO, a přiměřené množství polenového palivového dříví. Doba sušení – švestky asi 36 hod. Hrušky a jablka dle velikosti 2-3 dny. Po skončení sušení si bezodkladně odvezete hotový produkt. Sušárna se v sezóně roztápí dřevem 24 hodin, proto nelze z ekonomických důvodů přijímat mimo sezónu ojedinělé zakázky menší než je celková kapacita.
Sušit lze též  rajčata nebo hranolky z dýní.
Su¨árna ovoce

 

 

 

 

 

Moštování jablek. K dispozici je šrotovník, plachetkový a vodní lis. Zájemce dodá čisté a přebrané ovoce a zajistí pracovníka pro výpomoc při zpracování. Hotový mošt do vlastních nádob. Odpad moštárna nelikviduje.
598

 

 

 

 

 

Pálení kvasů. K dispozici je 180 lt. surovinový kotel a přepalovací kotel, čerpadlo na přepravu kvasů do zásobníku a pomocné nádoby pro krátkodobé uskladnění kvasů na vnitřní rampě.

Proces pálení řídí majitel pálenice a jím pověření pracovníci. Zájemce dodá svůj ovocný kvas /v dostatečném předstihu/ a hrubší měkké palivové dříví/jehlič./. Hotový produkt si odváží ve vlastních nádobách.
Pálenice a va?írna povidel

 

 


U p o z o r n ě n í !
: Ze zákona můžete vypálit v jedné sezóně maximálně 30 lt. čistého alkoholu/na osobu, tj 60 lt. 50% slivovice/.

Bude vás zajímat…
Vyzkoušeli jsme sušení hranolků z dýně. Hranolky z velkých dýní se po oloupání a nařezání máčejí přes noc (nebo půl den) v octové vodě. Po scezení se krátce povaří v cukru s ananasovou esencí a výtažkem z koření a  nechají se prosladit v roztoku do vychladnutí. Následuje sušení cca 36 hodin. Denně je možné zpracovat až 100 kg hranolků.
Získaný produkt tvoří 20 % z původní váhy nasládlé hranolky výborné chutí a zbytek (asi 18 litrů na 100 kg původních hranolků) nálevu  tvoří výborný domácí sirup.
Vše je bez chemie! Sušit lze i půlená vyzrálá , lehce nasolená rajčata.
Dýně lze zpracovávat po hlavní sezóně (možnost uskladnění), kdy je sušárna ještě v provozu.

Na zpracování používejte jen zdravé a dobře vyzrálé ovoce! Jen tak budete spokojeni s vyrobenými produkty.

Ceník pronájmu zařízení
(Platný pro sezónu 2018)

Vaření povidel   300,- Kč/kotel  (cca 5 bedýnek)
Moštování              5,- Kč/litr (likvidace výlisků po dohodě pytel 10 Kč)
Sušárna
–  trnky   75,- Kč/líska*
–  jablka  70,- Kč/líska
–  hrušky střední   90,- Kč/líska
–  hrušky velké      90,- Kč/líska

* 1 líska = 10-11 kg ovoce

Jiné druhy produktů dle dohody (min. 75 Kč/líska).

INFORMACE:

Kontakty:
Pracovníci zajišťující dohled na zpracování ovoce.

 

Komentáře nejsou povoleny.