ZO ČZS Sušovice

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slušovice

Adresa: Školní 632, 763  15 Slušovice

Výbor ZO:

  • Předseda:   Ing.Jiří Buriánek
  • Tajemník:    Pavel Drápal
  • Finanč. hospodář:  Ladislav Koblížek
  • Správce areálu:  Milan Fenyk

Kontrolní komise:

  • Předseda:  Ing. Libuše Freundová

Aktuálně:

VI. Setkání slušovických spolků 18. 8. 2018 v areálu Českého svazu chovatelů

Výsledky koštu slivovice – rok 2018

Vyznamenaní a ocenění

Pracovníci zajišťující zpracování ovoce:

Vaření povidel : Ing. Jiří Buriánek, mob. 774 471 177
Sušení ovoce : Vladimír Červenka, mob. 733 575 751
Moštování : Pavel Drápal, mob. 734 743 636 – čtvrtky, pátky
Pavel Buriánek, mob. 777 917 282 – soboty
Pálení kvasů : Pavel Sedláček, mob.   776 209 094
Oldřich Gargulák. mob. 731 987 248
Petr Dolanský, mob. 777 555 312

Informace zájemcům o zpracování ovoce:

Vaření povidel:
K dispozici jsou 2 kotle na pevné palivo a elektrická pasírka. Obsah jednoho kotle je 90 litrů. (přibližně 90-100 kg ovoce). Zpracovávají se švestky, hrušky jablka, po dohodě i jiné ovoce.

Zájemce zajistí čisté a přebrané ovoce, suché štípané palivové ! dříví (do 30 cm), minimálně 50% měkkého (smrk), nádoby na odebrání hotového produktu a jednu osobu přítomnou po celou dobu zpracování. Ovoce není potřeba předem upravovat (vypeckovat,vykrajovat apod). Mačkání (švestky) a šrotování (hrušky, jablka) ovoce před vařením je zajištěno ve vařírně .

Průběh zpracování: Po úpravě je ovoce vloženo do kotle, zatopí se a přibližně 1,5 hodiny rozvařuje.
Po rozvaření následuje přepasírování, zpětné vrácení do vypláchnutého kotle a vaří se do požadované hustoty. Ke konci vaření je nutno používat měkké dřevo, aby nedošlo k připálení kotle! Celý proces trvá přibližně 10 hodin.

Z jednoho kotle je možné získat až 3,5 kýble (1 kýbl – 10 litrů) hotových povidel nebo po dohodě!,  je možno naplnit přibližně 35-45 sklenic Omnia z 1 kotle, podle konečné hustoty povidel.
Po celou dobu je nutno postupovat podle pokynů pracovníka dozorujícího zpracování!

Po ukončení zájemce vykoná vyčištění kotle a umytí veškerého použitého zařízení, úklid a odveze si odpady z pasírky.
Provedení finančního vyrovnání dle aktuálního ceníku je nutné před opuštěním provozovny.

V plné sezóně se vaří 2 kotle přes den 6.00 – 16.00 hodin a dva kotle v noci 18.00 – 04.00 hodin následujícího dne.  Termín si musí zájemce závazně dohodnout předem.

Platí zákaz spalování jakýchkoliv odpadů !

Sušení ovoce. K dispozici je bubnová sušárna s 24 ks lísek. Jednorázová kapacita je asi 300 kg. ovoce. Zájemce dodá celé nebo upravené ovoce dle pokynů pracovníka ZO, a přiměřené množství polenového palivového dříví. Doba sušení – švestky asi 36 hod. Hrušky a jablka dle velikosti 2-3 dny. Po skončení sušení si bezodkladně odvezete hotový produkt. Sušárna se v sezóně roztápí dřevem 24 hodin, proto nelze z ekonomických důvodů přijímat mimo sezónu ojedinělé zakázky menší než je celková kapacita.
Sušit lze též  rajčata nebo hranolky z dýní.
Su¨árna ovoce

 

 

 

 

 

Moštování jablek. K dispozici je šrotovník, plachetkový a vodní lis. Zájemce dodá čisté a přebrané ovoce a zajistí pracovníka pro výpomoc při zpracování. Hotový mošt do vlastních nádob. Odpad moštárna nelikviduje.
598

 

 

 

 

 

Pálení kvasů. K dispozici je 180 lt. surovinový kotel a přepalovací kotel, čerpadlo na přepravu kvasů do zásobníku a pomocné nádoby pro krátkodobé uskladnění kvasů na vnitřní rampě.

Proces pálení řídí majitel pálenice a jím pověření pracovníci. Zájemce dodá svůj ovocný kvas /v dostatečném předstihu/ a hrubší měkké palivové dříví/jehlič./. Hotový produkt si odváží ve vlastních nádobách.
Pálenice a va?írna povidel

 

 


U p o z o r n ě n í !
: Ze zákona můžete vypálit v jedné sezóně maximálně 30 lt. čistého alkoholu/na osobu, tj 60 lt. 50% slivovice/.

Bude vás zajímat…
Vyzkoušeli jsme sušení hranolků z dýně. Hranolky z velkých dýní se po oloupání a nařezání máčejí přes noc (nebo půl den) v octové vodě. Po scezení se krátce povaří v cukru s ananasovou esencí a výtažkem z koření a  nechají se prosladit v roztoku do vychladnutí. Následuje sušení cca 36 hodin. Denně je možné zpracovat až 100 kg hranolků.
Získaný produkt tvoří 20 % z původní váhy nasládlé hranolky výborné chutí a zbytek (asi 18 litrů na 100 kg původních hranolků) nálevu  tvoří výborný domácí sirup.
Vše je bez chemie! Sušit lze i půlená vyzrálá , lehce nasolená rajčata.
Dýně lze zpracovávat po hlavní sezóně (možnost uskladnění), kdy je sušárna ještě v provozu.

Na zpracování používejte jen zdravé a dobře vyzrálé ovoce! Jen tak budete spokojeni s vyrobenými produkty.

Ceník pronájmu zařízení
(Platný pro sezónu 2019)

Vaření povidel   380,- Kč/kotel  (cca 5 bedýnek)
Moštování              5,- Kč/litr (likvidace výlisků po dohodě pytel 10 Kč)
Sušárna
–  trnky   80,- Kč/líska*
–  jablka  75,- Kč/líska
–  hrušky střední   90,- Kč/líska
–  hrušky velké      95,- Kč/líska

* 1 líska = 10-11 kg ovoce

Jiné druhy produktů dle dohody (min. 75 Kč/líska).

INFORMACE:

Kontakty:
Pracovníci zajišťující dohled na zpracování ovoce.

 

Komentáře nejsou povoleny.