Podávání daňových přiznání z příjmů fyzických osob za období roku 2017

Přiznání k dani_nFinanční úřad ve Zlíně bude v období výběru daňových přiznání z příjmu fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 poskytovat informace a nezbytnou součinnost, potřebnou k řádnému splnění povinnosti podat daňové přiznání. Celý příspěvek

Rubriky: Novinky

Mimořádná veterinární opatření k chovu prasat

Na základě nařízení Státní veterinární správy žádáme chovatele prasat ve Slušovicích,  aby do 31. 1. 2018 nahlásili údaje o svém chovu na Městský úřad ve Slušovicích v sekretariátu starosty, kde máme připraven formulář pro vyplnění. Podrobnější informace  jsou uvedeny v Nařízení státní veterinární správy.

Rubriky: Novinky

Slušovické noviny

Slušovické noviny_nNabízíme Vám poslední  vydání Slušovických novin roku 2017. Všechna čísla najdete na webových stránkách města.

Rubriky: Novinky

Volby prezidenta ČR – voličské průkazy

Volební urna_nVolby prezidenta republiky umožňují hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat osobně, zaslat poštou (podpis musí být úředně ověřen) nebo prostřednictvím datové schránky. Celý příspěvek

Rubriky: Novinky

PF 2018

Plakátek ohňostrojVedení města Slušovice Vám přeje  radostné a spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 vše dobré. Přijměte pozvání k silvestrovskému ohňostroji, který se uskuteční 31. prosince 2017 ve 21 hodin na sokolské zahradě. Celý příspěvek

Rubriky: Novinky