Výbory

Finanční výbor:

Zastupitelstvo města schválilo finanční výbor ve složení:

Antonín Novák – předseda

Ing. Lukáš Pečiva – člen výboru

Rudolf Horák  – člen výboru

Kontrolní výbor:

Zastupitelstvo města schválilo kontrolní výbor ve složení:

Karel Jarcovják – předseda

Mgr. Růžena Krupičková  – členka výboru

Dušan Matůšů –  člen výboru

Komentáře nejsou povoleny.