Složení zastupitelstva

Zastupitelstvo města Slušovice je 15 členné. Schází se minimálně čtyřikrát za rok a je veřejné. Občané jsou o termínu zasedání informování formou zveřejnění v kabelové televizi a na úřední desce.

Ing. Petr Hradecký
starosta města

Tel. 577 983 344
e-mail: starosta@slusovice.cz

Ing.  Jan Fenyk
místostarosta

Tel. 577 983 344
e-mail: místostarosta@slusovice.cz

Mgr. Jindřich Elšík

Milan Kališ

Mgr. Rostislav Šarman

Rudolf Horák

Mgr. Růžena Krupičková

Karel Jarcovják, email:  jarcovjak.zastupitel@seznam.cz

Antonín Novák

Miroslav Horák

Ing. Lukáš Pečiva

Ing. arch. David Zbranek

Patrik Švejčara

Dušan Matůšů

Ivo Pešák

Komentáře nejsou povoleny.