Finanční podpora, dotace

Finanční podpora a dotace budou poskytovány na základě řádně vyplněné žádosti

„Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Slušovice
Dokument v pdf

Tuto žádost je třeba zaslat poštou na adresu města Slušovice nebo odevzdat osobně paní Holíkové – matrika a evidence obyvatel –  v přízemí budovy městského úřadu.

Rozhodnutí o přidělení finanční podpory a dotace přísluší v částce do 50 000 Kč radě města a nad 50 000 Kč zastupitelstvu města. Schválení výše dotace v orgánech města bude ve znění veřejnoprávní smlouvy, která bude následně po schválení předložena k podpisu žadateli. Veřejnoprávní smlouvy nad 50 000 Kč budou po dobu tří let zveřejněny na elektronické úřední desce webových stránek města Slušovice.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice“
Dokument v pdf

Finanční prostředky budou poskytnuty na základě předloženého vyúčtování

„Finanční vypořádání (vyúčtování) dotace poskytnuté z rozpočtu Města Slušovice“
Dokument v pdf

včetně všech požadovaných příloh a dokumentů stanovených ve smlouvě.

Komentáře nejsou povoleny.