Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města

Starosta města Slušovice svolává ustavující zasedání Zastupitelstva města Slušovice v pondělí 29. října 2018 v 17,00 hodin v zasedací místnosti v nové sokolovně.

PROGRAM:

  1. Složení slibu
  2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu ustavujícího zasedání
  4. Volba starosty, místostarosty a členů rady
  5. Volba kontrolního a finančního výboru
  6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  7. Volba zástupce města v organizacích
  8. Různé

Ing. Petr Hradecký
starosta města

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. .

Komentáře nejsou povoleny.