Příprava nových jízdních řádů

Ve středu 16. 5. 2018 se na Městském úřadě ve Vizovicích uskutečnilo jednání, na kterém byli starostové dotčených obcí seznámeni s plánovanou změnou v jízdních řádech. Je plánováno, že tyto nové jízdní řády budou platit od  prosince roku 2019. Je tedy dána dostatečná časová rezerva na případné připomínky  ze strany starostů. V přílohách naleznete návrh nových jízdních řádů, a pokud budete mít připomínky, zašlete tyto na Městský úřad Slušovice poštou, e-mailem – mesto@slusovice.cz nebo doručte osobně do sekretariátu starosty.

Návrhy nových jízdních řádů:

171 Zlín – Hvozdná – Ostrata – Slušovice – Vizovice – pracovní dny
171 Zlín – Hvozdná – Ostrata – Slušovice – Vizovice – soboty, neděle a svátky
203 Vsetín – Liptál – Všemina – Slušovice – Zlín – pracovní dny
203 Vsetín – Liptál – Všemina – Slušovice – Zlín – soboty, neděle a svátky
170 Zlín – Slušovice – Trnava – Podkopná Lhota – pracovní dny
170 Zlín – Slušovice – Trnava – Podkopná Lhota – soboty, neděle a svátky
Vysvětlivky omezení jízdy

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. .

Komentáře nejsou povoleny.