Velkoplošná deratizace

Ve dnech 16., 26. a 29. března 2018 bude na území města Slušovice prováděna velkoplošná deratizace ……..Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r.o. Zlín, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů.
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavební, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců.
Pokud to situace vyžaduje, nahlaste své požadavky na městský úřad – Služby města Slušovice, I. patro, tel. 577 983 379, aby bylo možné zabezpečit komplexní ošetření obce.

Pro vlastní potřebu si budou moci občané zakoupit u provádějící firmy nástrahy proti hlodavcům.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. .

Komentáře nejsou povoleny.