Úřední deska

Záměry prodeje a pronájmů

Název Vyvěšeno od Sňato bude od
Veřejné vyhlášky, dražby

Název Vyvěšeno od Sňato bude od
Stavební záležitosti

Název Vyvěšeno od Sňato bude od
 SÚ Slušovice – zahájení ÚŘ o umístění stavby  15.9.2017 3.10.2017
Rozpočty a hospodaření

Název Vyvěšeno od Sňato bude od
 Rozpočet města na rok 2017 – příjmy  22.2.2017 31.12.2017
 Rozpočet města na rok 2017 – výdaje  22.2.2017 31.12.2017
 Dotace organizacím a spolkům na rok 2017  22.2.2017 31.12.2017
 Rozpočtový výhled na rok 2018-2020  22.2.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouvy

Název Vyvěšeno od Sňato bude od
 Dotace z rozpočtu města pro ASPV Slušovice – dodatek č. 1  21.7.2017 20.7.2020
 Dotace z rozpočtu města pro SVJ Slušovice – smlouva č. 19/2017  20.7.2017 19.7.2020
 Dotace z rozpočtu města pro SDH Slušovice – smlouva č. 20/2017  20.7.2017 19.7.2020
 Dotace z rozpočtu města pro FBC Slušovice – smlouva č. 13/2017  2.5.2017 1.5.2020
 Dotace z rozpočtu města pro FC Slušovice – smlouva č. 10/2017  21.4.2017 20.4.2020
 Dotace z rozpočtu města pro ASPV Slušovice – smlouva č. 11/2017  21.4.2017 20.4.2020
 Dotace z rozpočtu města pro NF pro rozvoj a podporu Slušovic – smlouva č. 12/2017  21.4.2017 20.4.2020
 Smlouva o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost vč. dodatků č. 1 a 2  6.4.2017 31.12.2020
 Dotace z rozpočtu města pro ASPV Slušovice – dodatek č. 2 ke smlouvě č. 17/2016  18.10.2016 17.10.2019
 Dotace z rozpočtu města pro FC Slušovice – dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/2016  12.10.2016 11.10.2019
 Dotace z rozpočtu města pro Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice – smlouva č. 24/2016  15.9.2016 14.9.2019
 Dotace z rozpočtu města pro ASPV Slušovice – smlouva č. 17/2016   5.7.2016 4.7.2019
 Dotace z rozpočtu města pro ASPV Slušovice – dodatek ke smlouvě č. 17/2016   5.7.2016 4.7.2019
 Dotace z rozpočtu města pro SK Slušovice – smlouva č. 9/2016  2.5.2016 1.5.2019
 Dotace z rozpočtu města pro FC Slušovice – smlouva č. 3/2016  1.4.2016 31.3.2019
 Dotace z rozpočtu města pro FC Slušovice – smlouva č. 13/2015  17.12.2015 17.12.2018
 Dotace z rozpočtu města pro FC Slušovice – smlouva č. 1/2015  10.8.2015 17.12.2018
 Dotace z rozpočtu města pro FC Slušovice – smlouva č. 7/2015  10.8.2015 17.12.2018
 Dotace z rozpočtu města pro FC Slušovice – smlouva č. 8/2015  10.8.2015 17.12.2018
Veřejné zakázky

Název Vyvěšeno od Sňato bude od
Ostatní

Název Vyvěšeno od Sňato bude od
 OOP – stanovení místní úpravy provozu na PK – parkoviště u zdravotního střediska  20.9.2017 6.10.2017
 OOP – zastavení těžebních prací v lesích  15.9.2017 3.10.2017
 Vypnutí elektrické energie – 25. 9. 2017  11.9.2017 25.9.2017
 Vypnutí elektrické energie – 25. 9. 2017 – EKO-UNIBAU  11.9.2017 25.9.2017
 KVS – mimořádná veterinární opatření – africký mor prasat  11.9.2017 27.9.2017
 OOP – stanovení přechodné úpravy na PK – ul. Cirón  8.9.2017 26.9.2017
 Stanovení minimálního počtu členů OVK  6.9.2017 23.10.2017
 Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí  5.9.2017 1.10.2017
 Rozhodnutí o zajištění kontinuity řešení mimořádné události  29.8.2017 30.9.2017
 ÚZSVM – aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitostí zapsaných v KN – seznam  22.2.2017 31.12.2020
 ÚZSVM – aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitostí zapsaných v KN – výzva  22.2.2017 31.12.2020
 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitostí zapsaných v KN – 3. aktualizace  21.9.2016 31.11.2019

Komentáře nejsou povoleny.