Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje – č. 2

Hejtman Zlínského kraje vydal  dne 8. 8. 2017 Rozhodnutí č. 2, kterým  je stanoven zákaz vstupu do nezastavěného vymezeného území obcí s výjimkou vlastníků nemovitostí při výkonu vlastnických práv, myslivců a mysliveckých hospodářů při  zajišťování opatření k zamezení šíření afrického moru prasat. Celý příspěvek

Rubriky: Novinky

Zlínský kraj podpoří dotací lesní hospodaření města Slušovice

Město Slušovice uzavřelo se Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace. Touto smlouvou Zlínský kraj poskytne městu částku až do výše 8 500 Kč na realizaci projektu „Podpora nákupu prostředků na hubení  a monitoring lýkožrouta“.

Rubriky: Novinky

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje

Hejtman Zlínského kraje vydal Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí z důvodu rozšíření afrického moru prasat. Vyhlášený stav nebezpečí se vyhlašuje i pro katastrální území Slušovice a okolní obce na dobu od 31. července do 29. srpna 2017.

Rubriky: Novinky

Výzva Krajské veterinární správy

Na základě výzvy Krajské veterinární správy Zlínského kraje upozorňuji, že katastrální území města Slušovice patří od 4. 7. 2017 do zamořené oblasti afrického moru prasat,  pro kterou platí mimořádná veterinární opatření.   Celý příspěvek

Rubriky: Novinky

Slušovické noviny

Slušovické noviny_nNabízíme Vám druhé letošní vydání Slušovických novin. Všechna čísla najdete na webových stránkách města.

Rubriky: Novinky