Výbory

Finanční výbor:

Zastupitelstvo města schválilo finanční výbor ve složení:

Antonín Novák – předseda

Ing. František Pavelka – člen výboru

Miroslav Horák  – člen výboru

Kontrolní výbor:

Zastupitelstvo města schválilo kontrolní výbor ve složení:

Karel Jarcovják – předseda

Mgr. Růžena Krupičková  – členka výboru

Ing. Miroslav Gargulák –  člen výboru

Komentáře nejsou povoleny.