Složení zastupitelstva

Zastupitelstvo města Slušovice je 15 členné. Schází se minimálně čtyřikrát za rok a je veřejné. Občané jsou o termínu zasedání informování formou zveřejnění v kabelové televizi a na úřední desce.

Ing. Petr Hradecký
starosta města

Tel. 577 983 344
e-mail: starosta@slusovice.cz

 

Mgr. Jindřich Elšík
místostarosta

Tel. 577 983 344
e-mail: místostarosta@slusovice.cz

 

Milan Kališ

Ing. Jan Fenyk

Leo Pavlík

Rudolf Horák

Ing. František Pavelka

Mgr. Marta Hefková

Petr Staroveský

Mgr. Růžena Krupičková

Karel Jarcovják, email:  jarcovjak.zastupitel@seznam.cz

Antonín Novák

Mgr.Rostislav Šarman

Miroslav Horák

Ing. Miroslav Gargulák

Komentáře nejsou povoleny.