Archiv pro měsíc: Srpen 2017

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje – č. 3

Hejtman Zlínského kraje vydal dne 16. 8. 2017 Rozhodnutí č. 3 o změně krizových opatření. Stav nebezpečí se vyhlašuje pro území vymezené hranicemi v mapě.

Rubriky: Novinky

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje – č. 2

Hejtman Zlínského kraje vydal  dne 8. 8. 2017 Rozhodnutí č. 2, kterým  je stanoven zákaz vstupu do nezastavěného vymezeného území obcí s výjimkou vlastníků nemovitostí při výkonu vlastnických práv, myslivců a mysliveckých hospodářů při  zajišťování opatření k zamezení šíření afrického moru prasat.

Rubriky: Novinky

Zlínský kraj podpoří dotací lesní hospodaření města Slušovice

Město Slušovice uzavřelo se Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace. Touto smlouvou Zlínský kraj poskytne městu částku až do výše 8 500 Kč na realizaci projektu „Podpora nákupu prostředků na hubení  a monitoring lýkožrouta“.

Rubriky: Novinky