Výzva Krajské veterinární správy

Na základě výzvy Krajské veterinární správy Zlínského kraje upozorňuji, že katastrální území města Slušovice patří od 4. 7. 2017 do zamořené oblasti afrického moru prasat,  pro kterou platí mimořádná veterinární opatření.  

Jedním z důležitých preventivních opatření proti šíření této nebezpečné  nákazy je dodržení klidu na stanovišti divokých prasat, který lze dodržovat hlavně tím, že nepovolaní lidé nebudou vstupovat na tato místa, především do lesa. Dodržováním tohoto doporučení lze zamezit tomu, aby se nákaza nerozšířila do chovu domácích prasat.

Dále je vyžadováno, aby nebyly poškozovány rozmístěné pachové ohradníky, které mají zamezit úniku divokých prasat z dané oblasti.

Nepovolaným osobám je zakázáno manipulovat s uhynulými divokými prasaty. Případný nález je nutné ohlásit Krajské veterinární správě, tel. 720 995 201.

Ing. Petr Hradecký
starosta města

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. .

Komentáře nejsou povoleny.