Nařízení Státní veterinární správy

Státní veterinární správa pro Zlínský kraj vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji. Z tohoto opatření vyplývají povinnosti všem uživatelům honiteb a  chovatelům prasat v jejich hospodářstvích. Všem chovatelům prasat určených k domácí porážce se nařizuje tuto porážku ohlásit 7 dní předem Krajské veterinární správě.

Na pokyn krajské  veterinární správy vyzýváme chovatele prasat, aby se nejpozději tento pátek 30. června do 13 hodin dostavili na stavební úřad či matriku městského úřadu, kde je nutné vyplnit formulář pro Krajskou veterinární správu. Je nutné předložit občanský průkaz.

Celé znění nařízení najdete na úřední desce, na nástěnce u obchodu Jednoty a v aktualitách na webových stránkách města  (úřední deska).

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. .

Komentáře nejsou povoleny.