Nabídka pracovního místa – referent stavebního úřadu

znak_nMěsto Slušovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice referenta stavebního úřadu Městského úřadu Slušovice …….

 

 

Doba trvání pracovního poměru:  na dobu neurčitou
Druh práce:                               referent stavebního úřadu
Předpokládaný nástup:               dle dohody (nejzazší termín 1. 6. 2017)
Místo výkonu:                            Městský úřad Slušovice, SÚ
Platová třída:                              8, 9

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle ustanovení §4 zákona č. 321/2002 Sb., o úřednících a územních samosprávných celků:

 • je fyzickou osobou, která je občanem ČR, popřípadě cizím státním občanem majícím trvalý pobyt v ČR
 • dosáhl věku 18 let
 • je způsobilý k právním úkonům
 • ovládá jednací jazyk
 • splňuje podmínku bezúhonnosti

Další požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • SŠ, VŠ (stavební) nebo právní vzdělání
 • rámcová znalost zákona o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“)
 • rámcová znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • uživatelská znalost práce s PC
 • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
 • do 18 měsíců po nástupu úspěšně absolvovat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, pokud uchazeč tuto zkoušku již neabsolvoval

Výhodou zájemce je:

 • praxe v oblasti státní správy
 • praxe v oboru a zkouška zvláštní způsobilosti
 • odolnost vůči stresovým a zátěžovým situacím
 • dobré vyjadřovací a komunikační dovednosti

Písemná žádost musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu vč. telefonního spojení a emailu
 • číslo OP nebo povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou vedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • originál výpisu rejstříku trestu, ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • jiné doklady a osvědčení prokazující odborné znalosti a dovednosti

Lhůta pro podání přihlášky:    do 15. 2. 2017 do 12,00 hodin

Předpokládaný termín konání výběrového řízení je 20. – 24. 2. 2017.

Způsob podání přihlášky:

 • poštou na adresu Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice
 • osobně na sekretariátu starosty
 • na obálku uveďte „Referent stavebního úřadu“

Ve Slušovicích dne 5. 1. 2017.

Ing. Petr Hradecký
starosta města

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. .

Komentáře nejsou povoleny.